DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 737,000 ₫ 443,500 ₫
com.vn 637,000 ₫ 343,500 ₫
org.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
edu.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
net.vn 637,000 ₫ 343,500 ₫
name.vn 78,700 ₫ 48,700 ₫
idn.vn 41,000 ₫ 41,000 ₫
ac.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
dongnai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dongthap.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gialai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gov.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
hagiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiphong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanoi.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatay.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haugiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
health.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
hoabinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hungyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
info.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
int.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
khanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kontum.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laichau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
lamdong.vn 572,000 ₫ 260,000 ₫
langson.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laocai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
longan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
namdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
nghean.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangnam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangngai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangtri.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
soctrang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
sonla.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tayninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thaibinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thainguyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhphohochiminh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thuathienhue.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
travinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tuyenquang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhlong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhphuc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
yenbai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phuyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
pro.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
quangbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bentre.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhphuoc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
biz.vn 637,000 ₫ 343,500 ₫
camau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
cantho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
caobang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phutho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daklak.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daknong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
danang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dienbien.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
angiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacgiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
backan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baclieu.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baria-vungtau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 281,000 ₫ 320,100 ₫
site 39,000 ₫ 682,000 ₫
fun 29,000 ₫ 464,200 ₫
online 1,209,000 ₫ 850,300 ₫
tech 79,000 ₫ 1,296,900 ₫
store 29,000 ₫ 1,238,600 ₫
net 311,000 ₫ 353,100 ₫
org 311,000 ₫ 353,100 ₫
info 454,000 ₫ 825,000 ₫
xyz 287,000 ₫ 326,700 ₫
asia 458,000 ₫ 514,800 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 921,000 ₫ 1,024,100 ₫
top 158,000 ₫ 313,500 ₫
us 327,000 ₫ 370,700 ₫
in 347,000 ₫ 392,700 ₫
biz 389,000 ₫ 438,900 ₫
mobi 536,000 ₫ 1,013,100 ₫
tv 1,183,000 ₫ 1,312,300 ₫
co.in 197,000 ₫ 220,000 ₫
net.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 712,000 ₫ 783,200 ₫
me 852,000 ₫ 1,137,400 ₫
firm.in 190,000 ₫ 220,000 ₫
eu 244,000 ₫ 279,400 ₫
cc 731,000 ₫ 815,100 ₫
tel 289,000 ₫ 317,900 ₫
name 244,000 ₫ 279,400 ₫
gen.in 190,000 ₫ 220,000 ₫
ind.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
computer 690,000 ₫ 781,000 ₫
land 788,000 ₫ 866,800 ₫
company 424,000 ₫ 477,400 ₫
academy 690,000 ₫ 781,000 ₫
gift 421,000 ₫ 463,100 ₫
website 29,000 ₫ 464,200 ₫
marketing 869,000 ₫ 966,900 ₫
media 774,000 ₫ 862,400 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 1,101,000 ₫ 1,200,100 ₫
blog 921,000 ₫ 1,024,100 ₫
club 417,000 ₫ 469,700 ₫
icu 209,000 ₫ 240,900 ₫
design 1,139,000 ₫ 1,263,900 ₫
art 349,000 ₫ 394,900 ₫
cloud 609,000 ₫ 680,900 ₫
life 689,000 ₫ 768,900 ₫
dev 399,000 ₫ 449,900 ₫
page 359,000 ₫ 405,900 ₫
space 29,000 ₫ 464,200 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
app 489,000 ₫ 548,900 ₫
love 549,000 ₫ 614,900 ₫
work 279,000 ₫ 328,900 ₫
live 760,000 ₫ 847,000 ₫
bar 1,619,000 ₫ 1,791,900 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 366,000 ₫ 413,600 ₫
vip 357,000 ₫ 403,700 ₫
pro 450,000 ₫ 506,000 ₫
la 1,173,000 ₫ 1,301,300 ₫
host 2,000,000 ₫ 2,200,000 ₫
press 2,000,000 ₫ 2,200,000 ₫
group 1,000,000 ₫ 1,100,000 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?